Saliga Samtal

Längtar du, liksom vi, efter samtal om existentiella frågor som berör? Efter att tillsammans med andra låta de djupa, och ibland svåra spörsmålen ta plats i en öppen dialog?

Längtar du, liksom vi, efter samtal om existentiella frågor som berör?

Nästa samtal äger rum söndag 11 februari efter kyrkkaffet. Anne Edelstam talar utifrån boken ”Where is God in all the suffering”.