Protokoll kyrkorådsmöte

Vårt kyrkoråd träffas med jämna mellanrum. Här kan du ta del av det senaste protokollet.