Medlem/frivillig

Så här skyddar vi på Svenska kyrkan i Paris dina personuppgifter som medlem och/eller frivillig i församlingen

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Om du är medlem eller frivillig i församlingen i Paris behandlar vi vissa av dina personuppgfiter för att kunna fullfölja avtalet mellan oss, t ex skicka ut information om vad som händer i församlingen, registrera årsavgifter och ekonomiskt stöd till församlingens verksamhet. De uppgifter vi behandlar om dig är namn, födelseår, adress, mejladress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur vårt system om du väljer att lämna församlingen, eller flyttar ifrån Paris - under förutsättning att du informerar oss om flytt. 

Om du är frivillig, tex gudstjänstvärd, eller basarmedarbetare för att ge två vanliga exempel, kommunicerar vi oftast via mejl för att kalla till möte, skicka information om framtida händelser etc. Dessa listor behålls under ett verksamhetsår, sedan gör vi nya för nästa verksamhetsår. Samma princip som för medlemsregister gäller, d v s vill man inte finnas med, bara att be om att ens uppgifter raderas. Uppgifterna används inte i något annat syfte än att hålla kontakt, och lämnas aldrig ut till tredje part. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. Mejla isåfall till paris@svenskakyrkan.se . 

Du kan förstås be oss att ta bort personuppgifter eller korrigera vid önskemål. Kontakta oss bara via mejl eller telefon isåfal.