#metoo

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier?Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Behöver du någon att tala med är du välkommen att ta kontakt med någon av våra präster och boka tid för samtal. De är utbildade i att möta människor i samtal och har tystnadsplikt.