Katekumenat - vuxenundervisning i tro

Nyfiken, tveksam, interesserad... Kansske blev du aldrig döpt eller konfirmerad? Kanske funderar du på att bli det som vuxen istället?Eller vill du helt enkelt veta vad kristen tro är? Vare sig du känner dig osäker eller tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i en katekumenatsgrupp.

Ordet används inom Svenska kyrkan för samtalsgrupper med nyfikna på kristen tro. Person somgår i katekumenatsgrupp benämns ”katekumen”. Ordet är grekiska och betyder ”person som genomgår undervisning”. Katekes (undervisning) är nära besläktat. 

Så här går det till:

Undervisningen och samtalen utgår från de frågor som du och de andra i gruppen har, och det finns gott om tid för gemensamma samtal. På så sätt kan du i din egen takt ta ställning till om den kristna tron och kyrkan är en plats där du kan finna fördjupning. Lärandet sker genom delande av erfarenheter mer än genom direkt undervisning.

Katekumenat leder till dop, doppåminnelse eller konfirmation, men det innebär inte att du som deltagare förbinder dig till något av detta. Meningen är att du ska få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning. 

Är du intresserad? Kontakta prästerna Maria Bråkenhielm maria.olofsdotterbrakenhielm@svenskakyrkan.se eller Joakim Bråkenhielm joakim.brakenhielm@svenskakyrkan.se