Folkmusikmässa söndag 13 maj

Den 13 maj kl 11 inbjuds vi till folkmusikmässa av kören Con Brio