Foto: Johannes Frandsen/IKON

Familjesöndag

Några gånger per termin ordnar vi Familjesöndag.

Familjesöndag är en aktivitet som startar efter söndagens högmässa.

Varje familjesöndag serverar vi någon enkel lunchmat till självkostnadspris. 
Därefter är det någon lekfull aktivitet för alla barn.
Avslutning ca 13.30.

För mer information: paris@svenskakyrkan.se