Extra kyrkstämma söndag 23 januari

Vi kommer att hålla en extra kyrkostämma söndagen den 23 januari efter gudstjänsten. Syftet med stämman är att formellt befästa val av ordförande och vice ordförande till kyrkorådet för 2022. Sedan kyrkostämman har kyrkorådet hållit ett konstituerande möte och föreslår Alexandra Kumlin till ordförande och Karin Mazuir till vice ordförande.

Vi kommer att hålla en extra kyrkostämma söndagen den 23 januari efter gudstjänsten. Syftet med stämman är att formellt befästa val av ordförande och vice ordförande till kyrkorådet för 2022. Sedan kyrkostämman har kyrkorådet hållit ett konstituerande möte och föreslår Alexandra Kumlin till ordförande och Karin Mazuir till vice ordförande.

Vi samlas efter högmässan. Här kan du ladda ner .kallelsen