Dagsretreat

Någon gång per termin organiserar vi en dagsretreat.

Några gånger per år har vi dagsretreat i församlingen.

Ibland kan vi behöva andrum, stilla reträttplatser dit vardagen stress och brus inte når. Vi behöver tid för möten på djupet, med oss själva, med tystnaden, med Gud. Att dela en dags tystnad och stillhet med andra kan bli en stor andlig upplevelse eller en skön stund att bära med sig i vardagen.

Under dagen firar vi mässa och ber tillsammans.

Mat och fika till självkostnadspris.

 

 

Information och anmälan till paris@svenskakyrkan.se