Covidpass - vad gäller på kyrkan?

När vi firar gudstjänst, dop, bröllop och begravning behövs inget covidpass. Däremot är vi klassade som ERP (établissement recevant du public) och som sådan gäller covidpass i våra lokaler just nu, både för personal och besökare.

Nu är många av oss vaccinerade och vi hoppas att pandemin och begränsningarna den inneburit för vår verksamhet snart skall vara ett minne blott. Men, fram tills dess, och åtminstone en bit in i november, måste man visa upp ett giltigt covidpass för att besöka våra lokaler. 

Obs! Det gäller inte för att delta i gudstjänsten, eller vara med på dop, bröllop och begravning. I gengäld är det mask på i kyrkorummet, och vi fortsätter att sitta en bit ifrån varandra.  

Sen till kyrkkaffet, om man vill inta det på plats måste man precis som i vilken servering som helst kunna visa upp ett giltigt Covid-pass, på sin telefon, eller i pappersform. 

Detsamma gäller för alla verksamheter i våra lokaler, och även för enskilda besökare. Är du osäker, hör gärna av dig till oss innan du kommer på mejl paris@svenskakyrkan.se så reder vi ut det. 

Ingen ska behöva känna sig exkluderad, så vi kommer lösa det om du behöver träffa oss i personalen. Men samtidigt är det viktigt att vi följer reglerna, annars kan vi få böter eller riskerar en administrativ stängning.