Foto: Magdalena Martin

Cantemuskören

Cantemuskören            

Cantemuskören är för tillfället en damkör (men vi tar gärna emot herrar!). Kören har en stabil kärna av medlemmar som bott i Paris länge, men varje år dyker det också upp några mer "tillfälliga" sångare, som vistas i Paris en kortare tid. 

Kören medverkar mest i gudstjänster och konserter (ibland ihop med kyrkokören) men framträder även vid andra lättsammare tillfällen. Varje övning avslutas med en stunds samvaro runt ett glas vin. 

Alla som vill är välkomna!

 

För mer information: bjorn.akerhage@svenskakyrkan.se