Foto: Daniel Lönnbäck

Bli medlem i församligen

Nu måste vi alla bidra för att församlingen ska överleva.

Vi har under alla år förlitat oss på intäkter från julbasar, café och luciakonserter för att driva vår verksamhet. De har bidragit till nästan hälften av alla intäkter. Sedan i mars 2020 har vi haft mer eller mindre helt stängt och i princip inga intäkter alls. 

Nu måste vi alla bidra OM vi vill ha kvar vår församling i framtiden med de verksamheter vi tar för självklara:

  • gudsjänster
  • öppen församlingssal
  • aktiviteter för barn, ungdomar och seniorer
  • körer
  • dop, vigslar och begravningar

Förra årets, och även detta års troliga förlust tär kraftigt på det kapital som vi kunnat skrapa ihop under tidigare år. 

Våra medlemsavgifter har alltid legat på en mycket låg nivå, jämfört med vad man som medlem i en församling i Sverige betalar, och även i jämförelse med det som fransmännen betalar till sina kyrkor i Frankrike. Såväl i Sverige som i Frankrike betalar man ca 1% av sin inkomst till kyrkan. 

Fast skillnaden är att för oss som betalar skatt i Frankrike så är bidragen till kyrkan avdragsgilla. D v s den faktiska avgiften blir bara 30% av vad vi bidrar med till kyrkan. 

På kyrkstämman i november 2020 diskuterades vår besvärliga ekonomiska situation och beslut togs av stämman att höja medlemsavgiften till 300 € per vuxen medlem. Den faktiska kostnaden efter skattesubventionen blir 100 €. Detta är en stor höjning, men den behövs. 

Man kan givetvis dela upp betalningen på flera inbetalningar genom att be oss göra prélèvements, eller genom att göra månatliga överföringar tex. 

Viktigt är förstås att komma ihåg att alla inte betalar skatt i Frankrike. Samt att man betalar efter sin egen ekonomiska situation. Betalar man inte skatt här och endast har svensk pension tex, anpassar man givetvis sin årsavgift efter detta. 

Och på samma sätt, har man möjlighet att bidra med en större summa, blir ju också skatteavdraget större. Känn dig helt fri att anpassa efter din egen situation! Vi måste bara alla hjälpas åt att stötta församlingen för att den ska leva vidare.