ÄNGEL UTAN VINGAR

En barnmusikal av Karin Runow

SÖNDAG 29 maj   kl.15.00

Medverkande:
BARNKÖREN mfl.

Efteråt grillar vi hamburgare på gården!

VÄLKOMMEN!