Kyrkstämma 20/11

Söndag 20 november har vi höststämman i kyrkan direkt efter högmässan.

Kyrkorådet kallar till kyrkstämma  söndag den 20 november efter högmässan Vi pratar om verksamheten, och tittar bland annat på budget 2023.  Rösträtt har alla som betalat årsavgift för kalenderåret 2022. Varmt välkommen. 

Kallelse