En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vuxna

Sång, musik, andakter, fika, föredrag, soppluncher och syföreningar. Du är hjärtligt välkommen till våra aktiviteter och till vår gemenskap.

Solskensvännerna med frälsarkransen

Solskensvännerna

Sång, musik, samvaro och fika. Välkommen på torsdagar till Kyrkans hus i Pajala!

Syföreningen

Gillar du handarbete, träffa andra och umgås. Välkommen till syföreningen!

En person serverar soppa och bröd till äldre.

Soppadagar

Det anordnas soppadagar en gång per månad i Kyrkans Hus och några gånger per år i andra byar, exempelvis i Korpilombolo.

Körövnining

Körer

Sjung för livet! Visste du att körsångare blir glada och friska? Det är vetenskapligt bevisat. Välkommen att vara med i någon av Pajala församlings vuxenkörer!