Äger du gravrätt?

Vad innebär det att vara en gravägare i Pajala församling? Det kan du läsa om här.

Vem äger en grav? Det är en namngiven person, en som har sitt namn angivet på ett gravrättsintyg. Den namngivne förvaltar en speciell grav på en av många kyrkogårdar. En gravrättsinnehavare kan, i all enkelhet, liknas med en som äger en friköpt tomt. Allt det som finns på tomten ska tomtägaren förvalta utifrån sina förutsättningar. På samma sätt är det när det gäller flertalet gravar på våra kyrkogårdar i församlingen. Det finns 8 kyrkogårdar. Sju (7) av dem används för närvarande, medan en är mer av en skogskyrkogård.

 

Som gravrättsinnehavare, gravägare, gäller följande i Pajala församling (Pajala, Kangos, Muodoslompolo, Korpilombolo, Tärendö och Narken): Gravrättsinnehavaren äger den grav eller de angivna gravarna som finns angivna i gravrättsbrevet, vilket innebär att man som ägare har rätt att förvalta den eller de angivna gravarna. Som ägare är man också skyldig att ta hand om allt som rör graven. Det innebär att man t.ex. äger och förvaltar en gravsten. Man tar hand om själva fundamentet som bär upp gravstenen. Oftast finns det en blomlåda invid gravstenen och i några fall finns t.o.m. en ram som omgärdar graven. Oftast är graven gräsbevuxen men i vissa fall har gravrättsinnehavaren själv valt att ha grus på graven. Oavsett vad man har valt så är allt som finns på graven något som ägaren har ansvar för. Det innebär att gravägaren sköter om gräset som växer/tar hand om gruset på graven. Ägaren bestämmer ifall det ska finnas blommor i blomlådan, och vilka blommor som ska planteras. Gravrättsinnehavaren är själv skyldig att se till att gravstenen står stabilt och att graven i övrigt förvaltas på bästa sätt. Det finns ett mycket begränsat antal gravar som tidigare församlingar har ingått ett avtal med. De gravarna sköts av församlingen, utifrån antagna regler. Det innebär att församlingen ombesörjer köp och plantering av blommor och vidare sköter om blommorna och gräsytan som finns, alltså det som vanligtvis hör till gravägaren. Sådana avtal ingås inte lägre och efter att staten tog ansvar för kyrkogårdarna i Sverige gäller gravrätten i högst 25 år, vilket är bra att veta. Det går att förlänga avtalet, om det finns någon som åtar sig ansvaret som gravrättsinnehavare.

 

Om du undrar över något eller någon specifik fråga som du inte har svar på, ring gärna oss i Pajala församling på tfn 0978-758 80. Be gärna att få tala med kyrkoherden.

Välkommen!

Tips:  
Klicka här Polgravyr  för hjälp med gravstenar