Muodoslompolo kyrka

Muodoslompolo kyrka är belägen 114 km N Pajala vid väg 400.
 
Vägbeskrivning:
Från Pajala väg 99 västerut 7 km. Strax efter Mukkakangas tag av mot Muodoslompolo (väg 400 mot Karesuando). I Muodoslompolo by ligger kyrkan uppe på höjden, väl synlig. Muodoslompolo nås även från finska sidan via Muonio väg 404.
 
Muodoslompolo kyrka uppfördes av trä åren 1864-65 som kapell i Muonionalusta vid Muoniälven och finska gränsen. Ritningarna gjordes av arkitekt Ludvig Hawerman. År 1925 flyttades kyrkan ca 1 mil till sin nuvarande plats och uppfördes med samma utseende som tidigare. Följande år ägde en restaurering rum. Som altarprydnad fungerade ursprungligen ett enkelt kors. Vid restaureringen ersattes det av den nuvarande altartavlan målad av G. Höglund. Åren 1956 och 1987 har restaureringar utförts vilka ej har förändrat kyrkan nämnvärt. Dominerande stilepok för såväl exteriör som interiör är nyklassicism.
Interiören
Den gamla klockringningen
I Muodoslompolo kyrka skedde klockringningen för hand fram till den 1 januari 2009. Länken ovan demonstrerar klockklangen som inleder en begravningsgudstjänst. Denna speciella handringningsteknik kräver två personer som sköter varsin klocka. Den här ringningen meddelar desutom att den döda är en kvinna genom att den mindre klockan inleder efter varje uppehåll, följd av klockan med djupare klang.
Muodoslompolo dopfunt