Muodoslompolo kyrka i höstskrud
Foto: Karin Andersson

Muodoslompolo kyrka

Kyrkan byggdes åren 1864-65 i Muonionalusta vid Muoniälven och finska gränsen.

Ritningarna gjordes av arkitekt Ludvig Hawerman. År 1925 flyttades kyrkan ca 1 mil till sin nuvarande plats och uppfördes med samma utseende som tidigare. Följande år ägde en restaurering rum. Som altarprydnad fungerade ursprungligen ett enkelt kors. Vid restaureringen ersattes det av den nuvarande altartavlan målad av G. Höglund. Åren 1956 och 1987 har restaureringar utförts vilka ej har förändrat kyrkan nämnvärt. Dominerande stilepok för såväl exteriör som interiör är nyklassicism.
 
Den gamla klockringningen
I Muodoslompolo kyrka skedde klockringningen för hand fram till den 1 januari 2009. Denna speciella handringningsteknik kräver två personer som sköter varsin klocka.