Foto: JKult

Kyrkliga syföreningar

  
KORPILOMBOLO KYRKLIGA SYFÖRENING
Sammankomster udda tisdagar kl. 13.00 - 15.00 (ej 26/3)
Korpilombolo församlingsgård
Välkommen alla, nya som gamla!