Foto: JKult

Kyrkliga syföreningar

  
KORPILOMBOLO KYRKLIGA SYFÖRENING
Beskrivning: Sammankomster udda tisdagar kl. 17:00 - 19.00 
Plats: Korpilombolo församlingsgård
Kontaktperson: Elsa Ylinenpää Tel. 0977-10067