Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Pajala församling Besöksadress: Laestadíusvägen 38, 98431 PAJALA Postadress: Laestadiusvägen 38, 98431 PAJALA Telefon:+46(978)75880 E-post till Pajala församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Korpilombolo kyrka

Korpilombolo by är belägen 46 km SSV Pajala, 66 km N Överkalix utmed väg 392. Kyrkan är placerad på höjden med utsikt över byn.
Korpilombolo kyrka uppfördes 1856 och invigdes 1859. Den byggdes efter ritningar daterade 1855, utförda av Albin Törnqvist. Omkring 1894 förmodas kyrkan ha genomgått en omfattande ombyggnad varvid tornet byggdes om. Ny fönsterindelning utfördes och man övergick från spetsbågefönster till rundbågig form. Predikstolen blev flyttad, troligen för att ge utrymme för fler åhörare. Det ursprungliga korset, som i dag återfinns i stympat skick ovan huvudingången, ersattes av en altarmålning utförd av Kalixmålaren J. Norén.
Åren 1936 - 1937 genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Tornet byggdes om ytterligare en gång och försågs med högre spira. Hela interiören gjordes slät med hjälp av träfiberskivor i enlighet med den tidens ideal. En ny altartavla tillkom, utförd av konstnärinnan Hilda Herslov från Malmö.
År 1974 renoverades kyrkan åter, med arkitekt Bertil Franklin som projektledare och biträde av ingenjör Signar Lidström. Träfiberskivorna togs bort varvid pärlspontpanelen från 1894 återfanns i väl bevarat skick, liksom frismålningarna. Dessutom fanns rester av de dekorationsmålade takbanden kvar. Banden och friserna är i dag återställda. Även altarpartiet fick ny utsmyckning av konstnären Pär Andersson från Skellefteå som utförde det nya altarkorset, apostlamålningarna och färgsättningen. Målaren Gunnar Lindberg från Töre är ansvarig för konservatorsarbetet och har varit Andersson behjälplig  i dennes dekorationsarbete. Övriga åtgärder som vidtogs var en entré för rörelsehindrade, en ändamålsenligare sakristia, förstärkning av klocktornet samt diverse tekniska förbättringar.
Interiören
Korpilombolo altare
Bild: JKult