Kaunisvaara kyrka

Kaunisvaara kyrka invigdes Tacksägelsedagen 13 oktober 1963 av biskop Ivar Hylander.

Kaunisvaara kyrka började byggas år 1962 under arkitekt A. Falkenberg, Finspång. Stommen är av trä och de valmade taken är eternitklädda. Fasaderna är täckta med rödmålad träpanel. Klockstapeln är fristående. Det höga taket och övre korväggen täcks av blå träpanel. Pajala verkstadsskolas elever tillverkade takkronorna, kyrktuppen och övriga metalldekorationer. Klockstapeln byggdes redan år 1955 av frivilliga från byn och kyrkklockan skänktes av Kaunisvaara syförening. Sommaren 1992 ommålades kyrkan in- och utvändigt av Bernt Tornéus och Rolf Ilskog.
 

Interiören