Kangos kyrka

Kangos kyrka

Kangos kyrka ägs och förvaltas av Stiftelsen Kangos kyrka som bildades 1979 för att få till stånd ett kyrkbygge. Folket i byn skänkte virke, dagsverken och pengar till projektet, en tomt köptes och bygget startade 1971 under arkitekt J. Thurfjell. Kyrkan är uppförd i trä med plåtbelagt sadeltak. Fasaderna är klädda med gul, stående träpanel. En fristående klockstapel bärs upp av järnbalkar hämtade från den nedmonterade hängbron över Lainio älv. Taket är laserat i en grönblå nyans. Bjälkarna är brunlaserade. Kyrkan har trägolv och träbänkar. Genom att öppna vikväggen mot samlingssalen fördubblas utrymmet. Altarets krucifix är tillverkat av Allan Wallberg. Kyrkan invigdes 1974 och rymmer ca 200 personer.
Interiören
Orgeln av Grönlunds fabrikat är skänkt av St Görans församling i Stockholm och har följande stämmor: Gedackt 8, Rörflöjt 4, Principal 2 och Kvinta 1 1/3. Orgeln har bihangspedal. 
Denna äkta ryska ikon som Viktor Nergård haft i sin ägo, har via Viktors syster Maria hamnat i Kangos kyrka.
Tavlan är skänkt av möbelhandlare Alfred Söderberg i Pajala.
kangos kyrka

 

Kangos kyrka är belägen 67 km NV Pajala, 9 km NÖ Junosuando.

 

Vägbeskrivning:
Från Pajala väg 99 och väg 395 till Junosuando (57 km). I Junosuando tag av mot Kangos (9km). I Kangos strax före bron över älven tag av till vänster mot N Kangos. Efter 450 m tag av till vänster mot kyrka (skylt). Efter 100 m sväng till höger in på parkering. Kyrkan är belägen på 100 m gångavstånd på höjden ovanför skolan.