Kangos kyrka

Kangos kyrka

Kangos kyrka ägs och förvaltas av Stiftelsen Kangos kyrka som bildades 1979 för att få till stånd ett kyrkbygge.

Folket i byn skänkte virke, dagsverken och pengar till projektet, en tomt köptes och bygget startade 1971 under arkitekt J. Thurfjell. Kyrkan är uppförd i trä med plåtbelagt sadeltak. Fasaderna är klädda med gul, stående träpanel. En fristående klockstapel bärs upp av järnbalkar hämtade från den nedmonterade hängbron över Lainio älv. Taket är laserat i en grönblå nyans. Bjälkarna är brunlaserade. Kyrkan har trägolv och träbänkar. Genom att öppna vikväggen mot samlingssalen fördubblas utrymmet. Altarets krucifix är tillverkat av Allan Wallberg. Kyrkan invigdes 1974 och rymmer ca 200 personer.
 
Interiören
Orgeln av Grönlunds fabrikat är skänkt av St Görans församling i Stockholm och har följande stämmor: Gedackt 8, Rörflöjt 4, Principal 2 och Kvinta 1 1/3. Orgeln har bihangspedal.  Denna äkta ryska ikon som Viktor Nergård haft i sin ägo, har via Viktors syster Maria hamnat i Kangos kyrka. Tavlan är skänkt av möbelhandlare Alfred Söderberg i Pajala.