Jarhois kapell
Foto: Khupla

Jarhois kapell

Jarhois kapell uppfördes under arkitekt G. Angrén 1961. Kapellet består av två sammanbyggda delar: samlingssalen med sitt flacka sadeltak samt kyrkan med ett brantare tak, försett med takryttare. Stommen är av trä. Fasaderna är klädda med grå träpanel och taket är täckt med plåt.
Interiören
Jarhois kapell är beläget 37 km SO Pajala utmed väg 99.
Vägbeskrivning:
Från Pajala väg 99 söderut. Kapellet är beläget på vänster sida om vägen 2,3 km efter infarten till byn.