Jarhois kapell
Foto: Khupla

Jarhois kapell

Längs Torne älv på gränsen till Finland hittar du Jarhois kapell.

Jarhois kapell uppfördes under arkitekt G. Angrén 1961. Kapellet består av två sammanbyggda delar. Samlingssalen med sitt flacka sadeltak samt kyrkan med ett brantare tak, försett med takryttare. Stommen är av trä. Fasaderna är klädda med grå träpanel och taket är täckt med plåt.
Interiören