Gravvårdar

Gravvårdarna (= gravstenar eller kors av något material) på kyrkogårdarna har en tendens av att börja luta. Detta beror oftast på att tjälen rör på dem.
Gravvårdarna är privat egendom och ägs av gravrättsinnehavarna.

Vår personal får inte flytta eller ändra läget på dem, annat än vid gravöppning. Då graven fyllts igen efter gravöppning återställer vi dem.  

När gravstenarna kanske på nytt börjar luta, åligger det gravrättsinnehavarna att själva räta upp dem eller anlita annan att räta upp gravstenen.

Övrig utsmyckning tillhör gravrättsinnehavaren att sköta.

Våra vaktmästare klipper gräset på hela kyrkogården.