Foto: JKult

Församlingshem/kyrkans hus

Församlingshemmen och kyrkans hus används vid de olika verksamheterna inom församlingen. Det går även att hyra lokalerna för minnesstunder, dopkaffe och liknande.

Tärendö församlingshem är beläget ca 150 meter öster om Tärendö kyrka och är byggt 1930.

Kyrkans Hus i Pajala ligger på Laestadiusvägen mellan kyrkan och Laestadiusmuseet. Byggnaden färdigställdes våren 1993 och här finns församlingslokaler samt församlingens expedition.

Tärendö församlingshem
Tärendö församlingshem

Korpilombolo församlingsgård är beläget intill Korpilombolo kyrka. Den invigdes 1967 och därefter har en genomgripande restaurering genomförts under 1994, i februari 1995 skedde återinvigningen.

Junosuando församlingshem är beläget intill kyrkan i Junosuando och stod färdig i mars 1961. Under 1970-talet tillkom annexbyggnaden med inredd källare.

Korpilombolo församlingshem
Junosuando församlingshem
Junosuando församlingshem