Foto: JKult

Fri musikundervisning

Vill du lära dig spela piano eller orgel? Välkommen att höra av dig!

Församlingen har fri undervisning i piano och orgel. Kontakta någon av församlingens kantorer om du är intresserad.