Foto: JKult

Fri musikundervisning

I syfte att rekrytera nya medarbetare till församlingen bedrivs undervisning i piano, sång och orgel. Kontakta någon av församlingens kantorer om du är intresserad.