Diakoni

Behöver du samtal, stöd eller hjälp? Här hittar du information och kontaktuppgifter till församlingen.

Det kan handla om allt från hälsa, ekonomi, relationer, ensamhet till frågor om tro och meningen med livet. Vi erbjuder samtal, hembesök, förbön, stöd vid livets slut, stöd vid kontakter med myndigheter, organisationer etc. Svenska kyrkan är ett trossamfund utan myndighetsutövning, vi för inga journalanteckningar och tillämpar vigningstjänsternas särskilda tystnadsplikter. Du kan få tala med  präst, eller med någon annan anställd som du har fått kontakt med och förtroende för.

Ring växeln 0978-758 80 för information. 

Observera att Corona-krisen kan påverka hur vi möts och samtalar, ett hembesök kan exempelvis ersättas av ett telefonsamtal beroende på situationen.

Diakonal behovsinventering

Diakonal behovsinventering i PDF