Foto: Maria Kaati

Blomsterfond/Minnesadresser

Inom Pajala församling

Inom Pajala församling finns följande blomsterfonder:

  • Pajala blomsterfond förmedlas genom församlingsexpeditionen. 0978-758 80 Bankgiro 5884-7989
  • Narkens Blomsterfond, erojlind@hotmail.com 070-538 03 16
  • Tärendö blomsterfond, Anna Lisa Tannerdal 070-567 30 94

Korpilombolo blomsterfond till kyrklig verksamhet knuten till Korpilombolo kyrka och församlingshem. Förmedling av minneshälsningar sker genom Korpilombolo GIF. Kontakta dem på nedanstående telefonnummer/e-post om du vill lämna en minnesadress och ta alltid kontakt med dem innan inbetalning till bankgirot görs:

Katarina Wanhatalo 070-555 78 94

E-post korpilombologif@gmail.com 

Bankgiro: 5116-6577

För de blomsterfonder som expeditionen i Pajala vidareförmedlar gäller att:

  • Kontakta expeditionen via telefon, besök eller mejl för att lämna en hälsning.
  • Minnesadress inom församlingen skall meddelas minst två arbetsdagar innan begravningen, adresser till andra församlingar ska meddelas minst fem arbetsdagar innan begravningen.
  • Betalning kan ske genom inbetalning till bankgiro eller besök på expeditionen i Pajala.