Barnkör

Välkommen att vara med i barnkör i Pajala och Tärendö

Körverksamhet för barn ingår som del i barnverkamheten i Pajala

Under skolterminerna är det körövning i Pajala på måndagar för miniorer och juniorer kl. 17.00-17.30

 Uppehåll under somrarna