Barnkör

Vi har uppehåll i barnkör Pajala

Körverksamhet för barn ingår som del i barnverkamheten i Pajala, men i dagsläge har vi ingen barnkör.