Foto: Joakim Carlström/Ikon

Vigsel

Som kyrka tror vi på tvåsamheten. Vigseln är en symbolrik gudstjänst, grundad i två människors längtan att försöka leva som ett.

Vigseln är att säga Ja till varandra
Inför Gud och en församling eller vittnen lovar ni varanadra trohet och ger varandra löften, löften att återkomma till varandra i mörka och ljusa dagar, det är att säga Ja till varandra. Vi ber Gud att välsigna ert liv tillsammans i både glädje och sorg. 

Vigselgudstjänsten är hoppfull handling
Det är två människor som säger, i en värld full av kaos och otrygghet, att min kärlek till den här människan är så stor att jag vill berätta om den för alla och dela mitt liv med den här personen. En vigselgudstjänst kan vara stor och pampig men den kan också vara enkel och ske i närvaro av två vittnen, för Gud gör ingen skillnad. Det går att gifta sig i kyrkan eller på en annan plats. 

vad händer innan vigseln?

Inför vigseln träffar man prästen och utforma akten så att den blir så unik, glädjerik och personlig som man önskar. Där finns plats för dikter och sånger såväl som böner och lyckönskningar.


Innan man gifter sig måste man ansöka om hindersprövning hos lokala skattemyndigheten. Hindersprövning lämnas till präst i samband med samtal. Minst en i paret behöver vara medlem i Svenska Kyrkan.


De som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel eller i annan ordning, kan i en särskild gudstjänst få del av kyrkans förbön med välsignelse.


Om ni vill boka tid för vigsel  hos oss, kontakta församlingsexpeditionen på telefon 0155–29 34 00, via mail eller boka direkt här på hemsidan.

 

Lättillgängligt för barn om vigsel