Meny

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin kirkollisvaalit järjestetään?
Seuraavat kirkollisvaalit pidetään 17. syyskuuta 2017. Ruotsin kirkossa kirkollisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi aina syyskuun kolmantena sunnuntaina.
Miksi kirkollisvaalit järjestetään?
Kirkollisvaaleissa valitaan luottamushenkilöt, jotka johtavat kirkon toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Kirkollisvaalit ovat välittömät vaalit, ja niillä valitaan jäsenet seurakunnan tai pastoraatin kirkkovaltuustoon, hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon sekä kirkolliskokoukseen kansallisella tasolla.
Kuka saa äänestää?
Äänestää voi henkilö, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta, kuuluu Ruotsin kirkkoon ja on merkitty kirkonkirjoihin jossakin ruotsalaisessa
seurakunnassa 18. elokuuta 2017 (jolloin vaaliluettelo vahvistetaan).
Kuinka paljon äänioikeutettuja on?
Ruotsin kirkon jäsenistä noin 5,5 miljoonalla on äänioikeus. Vuoden 2013 kirkollisvaaleissa äänioikeuttaan käytti 700 000 kirkon jäsentä.
Kuka voi asettua ehdolle?
Kuka tahansa voi asettua ehdolle, mutta valituksitulemiselle on tiettyjä ehtoja. Ehdolle voi asettua sellainen henkilö, joka kuuluu vaalipäivänä Ruotsin kirkkoon, on kastettu Ruotsin kirkon tai jonkin muun kristillisen yhteisön toimesta tai on
aikaisemmin valittu Ruotsin kirkon luottamushenkilöksi ja täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta. Ehdokkaan on lisäksi oltava merkitty kirkonkirjoihin vaalialueellaan. Kirkolliskokousvaaleissa henkilö voi olla ehdokkaana vain siinä
hiippakunnassa, jossa hän on merkittynä kirkonkirjoihin. Näin ollen henkilö, joka asuu Visbyssä, ei voi tulla valituksi Luulajan hiippakunnan edustajaksi. Lisäksi ehdokkaan on oltava jollakin hiippakunnan hyväksymällä ja vahvistamalla ehdokaslistalla. Joitakin Ruotsin kirkon työntekijöitä ei voida myöskään valita
luottamustehtäviin. Tällaisia henkilöitä ovat muun muassa piispat ja muut johtavien virkojen haltijat. Ruotsin kirkossa toimii nykyään noin 33 000 välittömillä vaaleilla valittua luottamushenkilöä.
Miten ehdolle asetutaan?
Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan nimeämisryhmän kautta, ja ehdokkaan tulee itse kirjallisesti suostua asettumaan ehdolle. 
Keitä voi äänestää?
Kirkollisvaaleihin osallistuvat niin kutsutut nimeämisryhmät. Ne ovat kirkollisvaaleihin osallistuvia ryhmittymiä ja sidosryhmiä. Kirkollisvaalien verkkosivulla www.svenskakyrkan.se/kyrkoval voit nähdä ennen vaalipäivää, mitkä ryhmät ovat ilmoittaneet ehdokkaita ja ketkä ovat asettuneet ehdolle.
Mitä nimeämisryhmän perustamiseen vaaditaan?
Nimeämisryhmän tulee saada kannatus tietyltä määrältä äänioikeutettuja henkilöitä voidakseen osallistua kirkollisvaaleihin. Nimeämisryhmän perustamiseen tarvitaan seurakunta- ja pastoraattivaaleja varten vähintään 10:n, hiippakuntavaltuustovaaleja varten 100:n sekä kirkolliskokousvaaleja varten 300:n äänioikeutetun henkilön kannatus. Hiippakuntakansliat tarjoavat lisätietoa nimeämisryhmän perustamisesta. Katso hiippakuntien puhelinnumerot alta.
Löydät lisätietoa myös verkkosivulta internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval kohdasta Nomineringsgrupper.
Milloin ehdokaslistat on jätettävä?
Ehdokaslistat tulee jättää hiippakuntaan viimeistään 15. huhtikuuta 2017, mielellään aikaisemmin.
Milloin äänestyskortit saapuvat?
Äänioikeutetut saavat äänestyskorttinsa 30. elokuuta 2017 tienoilla. Kortista käy ilmi, missä vaalihuoneistossa äänestäminen tapahtuu ja missä vaaleissa äänioikeutettu voi äänestää. Kortista löytyvät myös tiedot kunkin vaalialueen
ennakkoäänestyspaikoista.
Miten äänestys tapahtuu?
Vaalipäivänä 17. syyskuuta 2017 kaikki vaalihuoneistot ovat avoinna vähintään klo
18–20. Yleensä ne ovat avoinna vaalipäivänä kuitenkin vähintään kuusi tuntia. Tarkemmat tiedot aukioloajoista ja äänestyspaikoista käyvät ilmi äänestyskortista.
Ennakkoon voi äänestää maan kaikissa äänestyspaikoissa 4.–7. syyskuuta 2017.
Ennakkoäänestys onnistuu myös kirjeäänestyksellä. Lisätietoa äänestyspaikoista,
aukioloajoista ja kirjeäänestyksestä saat seurakuntasi kirkkoherranvirastosta. Äänestää voi myös asiamiehen välityksellä, mikäli äänioikeutettu ei itse pääse äänestyspaikalle.
Onko kirkollisvaaleissa henkilövaalia?
Kyllä, äänestäjä voi halutessaan merkitä vaalilippuun rastilla korkeintaan kolme henkilöä, joita hän haluaa äänestää. 
Mistä voin kysyä kirkollisvaaleista?
Kirkollisvaaleja koskevissa kysymyksissä voit kääntyä oman hiippakuntasi puoleen:
Uppsalan hiippakunta....................018-68 07 00
Linköpingin hiippakunta..............013-24 26 00
Skaran hiippakunta.........................0511-262 00
Strängnäsin hiippakunta...............0152-234 00
Västeråsin hiippakunta..................021-17 85 00
Växjön hiippakunta........................0470-77 38 00
Lundin hiippakunta........................046-15 55 00
Göteborgin hiippakunta...............031-771 30 00
Karlstadin hiippakunta..................054-17 24 00
Härnösandin hiippakunta............0611-254 00
Luulajan hiippakunta.....................0920-26 47 00
Visbyn hiippakunta.........................0498-40 49 00
Tukholman hiippakunta...............08-508 940 00
Voit myös ottaa yhteyttä omaan seurakuntaasi tai Ruotsin kirkon tiedotuspalveluun.
Sähköposti: _GIP_-_Teknik_och_utveckling
Puhelin: 018-16 96 00
Milloin kirkollisvaalien tulos ilmoitetaan?
Alustava ääntenlaskenta tapahtuu heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Sitä mukaa,
kun alustavat vaalitulokset valmistuvat, niistä tiedotetaan osoitteessa
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Lopullisesta ääntenlaskennasta vastaavat hiippakunnat.

Löydät lisätietoa äänestyskortista ja osoitteesta
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.