Foto: Lotta Wiss

Urngrav

Enskild gravplats med plats för1 eller upptill 9 urnor.

Här finns möjlighet att smycka gravplatsen med gravsten och växter.

En gravstensansökan ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan gravsten kan sättas upp.

För skötseln av gravplatsen ansvarar gravrättsinnehavare. 

Kontakta kyrkogårdssförvaltningen för visning av gravplats, råd om gravstenars storlek eller hjälp med gravskötsel.