Foto: Magnus Aronson

Stjärnholms kyrka

Stjärnholms kyrka ligger mellan Oxelösund och Nyköping precis vid Stjärnholms slott.

Lite historia
1671 började Sjärnholms kyrka byggas av Wilhelm Böös Drankenhielm som ett gårdskapell till Stjärnholms gods. 100 år senare genomgick kyrkan en omfattande renovering. Initiativtagare var dåvarande slottsherre hovjunkaren Isac Georg de Besche.

När Stjärnholms gods upplöstes 1920 överfördes kyrkan till Nyköpings Sankt Nicolai församling (som Oxelösund då ingick i). 1952 övergick kyrkan till den då nybildade Oxelösunds församling. 

1997-2008 var kyrkan ej i bruk. Den 11 maj 2008 öppnades den igen, restaurerad med hjälp av kyrkoantikvariska medel och är sedan dess i bruk.

Byggnaden
Stjärnholms kyrka är en vitkalkad kyrka i 1700-tals stil. Kyrktornet är kanske inte lika högt som på kyrkor i liknande storlek och till det finns det två skilda teorier. Antigen blev byggherren sur när biskopen meddelande att han inte skulle komma på invigningen. Eller så var det för att ryssen inte skulle se kyrkan lika lätt från havet. 

Ljuset
När man kommer in i Stjärnholms kyrka slås man av en ljus och enkel kyrka. De vitkalkade väggarna gör att ljuset flödar. Fönstren har glas i olika fäger, vilket skapar ett vackert sken när solen ligger på.    

Altaret

Konst och hantverk

Orgeln 

Klockorna