Foto: Lotta Wiss

S:t Botvids kyrka

På klippan ovanför stadens torg står S:t Botvids kyrka, där vi firar gudstjänst varje vecka. Mitt emot kyrkan finns församlingshemmet, där de flesta andra verksamheterna håller till.

Sedan 1957 har S:t Botvids kyrka stått på berget som ett sjö- och landmärke, stolt uppsträckt mot himlen. En kyrka som betytt mycket för många genom åren. Hennes ljusa och öppna inre med låga trösklar och högt i tak lämnar ingen oberörd.

S:t Botvids kyrka är öppen 09.00-16.00.

Välkommen in för en stunds stillhet och lugn. Till höger i kyrkan, vid bokbordet, finns ett guideband där man kan välja att lyssna på några minuters information om kyrkan.


Lite historia

I början av femtiotalet tog planerna på en ny kyrka form. Decenniet hade startat på ett händelserikt sätt. Oxelösund blev en egen stad och S:t Nicolai socken delades upp mellan Nyköping och Oxelösund. En tomt skänktes av Grängesbergsbolaget och efter en arkitekttävling fick Rolf Bergh från Stockholm uppdraget att skissa på den nya kyrkan. Snart fanns ritningar och en mycket ovanlig kyrkobyggnad började ta form. Ett sjömärke, byggt i betong med ett gyllene kors som inseglingsmärke.

Året var 1957 och en ny kyrka invigdes i Oxelösunds centrum. Den fick sitt namn efter ostkustens skyddshelgon Botvid. Kyrkan reser sig som ett sjömärke och innehåller många tecken på människans dramatiska resor genom livet.

Byggnaden

Kyrkan syns på långt håll både från land, hav och från luften. Som en fyr visar vägen för fartygen till sjöss vill kyrkan visa vägen till Gud och påminna om hans goda avsikter med oss. Stå där på berget och ständigt skydda livet, varna för livets risker och visa vägen till det goda livet som gjorts möjligt genom Jesus Kristus. Att kyrkan är byggd i betong har förundrat många. Ofta gömmer man betongen bakom puts eller plattor. I S:t Botvids kyrka framträder betongens egna värden – styrka, fasthet och äkthet.

Ljuset

Det äkta dagsljuset är viktigt för S:t Botvids kyrka. Fönstren och ljuskupolen i taket är stora och rena ytor. De skärmar inte av kyrkan från yttervärlden utan släpper in ljuset genom stora glasmålningar. Konstnären heter Tore Bergh och med varma färger berättar han om helgonet Botvids missionerande och om byggandet av nya kyrkor.

Altaret

Altaret i S:t Botvid är ett bord i sten och kyrkans centrum. Bakom altaret finns ”Livets skepp”, en trärelief gjord av skulptören Åke Jönsson. I aktern finns tre representanter från Gamla testamentet, i mitten ser vi Jesu födelse och i fören pekar påskdagsmorgonens ängel ut färdriktningen. Det finns en framtid och ett hopp.

Konst och hantverk

Silversmeden Sigurd Persson har tillverkat altarsilvret: ljusstakar, blomvaser, kalk, paté, vinkanna och oblatask. Benny Johansson silversmed vid Firma CESON guldvaru AB, har tillverkat altarkorset, på uppdrag av Anna-Stina Åberg, som designat detsamma. Hon har även designat ciboriumet. Barbro och Anders Norling har tillverkat dopkannan och lämnat den som gåva till församlingen. Kormattan binder samman altaret och församlingen. Den är komponerad av textilkonstnär Christina Schubert-Håkansson och skildrar berättelsen i Lukasevangeliet om hur Jesus kallar Petrus till lärjunge. Dopfunten är av kalksten med mosaiker i skivan och formad av Britta Jakobsson-Jönsson.

Orgeln

År 1990 fick S:t Botvids kyrka en ny orgel, den så kallade ”Grönlundorgeln”. Orgeln är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus, byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad och dekorerad av konstnären Tore Bergh.

Klockspelet

Högt uppe i tornet sitter S:t Botvids klockspel. Grundfonden till spelet donerades av AB Centrifugalrör och kyrkans syförening samlade in pengar till själva klockorna. Klockspelets 24 klockor installerades 1969 och spelar en psalm eller visa varje dag klockan 9, 12, 15 och 18. 

Här finns broschyren om S:t Botvids kyrka.

Så hittar du till S:t Botvids kyrka