Meny

Samtal och stöd

Samtalen kan röra allt; stort som smått. Kanske funderar du på något i din livssituation eller något som rör din tro eller livsåskådning.

Samtalsmöjligheter i Oxelösunds församling 
Både präster och diakoner i församlingen tar emot för enskild själavård. Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Boka ditt samtal
För att boka ett samtal kan du kontakta präst eller diakon direkt per telefon, sms eller mejl. Samtalen är kostnadsfria. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Medarbetare”.

Utmärkande för kyrkans själavård

  • Den är till för ALLA som vill.
  • Den är gratis.
  • Prästerna har absolut tystnadsplikt och diakonerna en tystnadsplikt som motsvarar socialarbetares eller vårdpersonal.
  • Fokus är konfidenten (den som kommer för samtal), det är dennes frågor, berättelse och svårigheter som är det betydelsefulla.
  • Man behöver inte vara troende - men man får ta risken att man kan bli.

Stöd i sorgen
När man förlorat en anhörig kan det vara skönt och läkande att dela med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter till någon annan.

Sorgen är en naturlig del av livet, men i vårt samhälle kanske sorgen inte alltid får ta den tid och plats som skulle behövas. I Oxelösund finns möjlighet att få stöd i sorgen både enskilt och i grupp.

När man förlorat någon som står en nära förändras hela ens tillvaro på ett mycket genomgripande sätt. Det gör ont och kan ta tid innan man på nytt tycker sig hitta fotfäste i tillvaron. Oxelösunds församling erbjuder dig som förlorat en närstående att i samtal med diakon/präst, eller i grupp tillsammans med andra, bearbeta din sorg.

Sorgegrupp för äldre
Vi bjuder kontinuerligt in de som under året mist sin livspartner till att vara med i en samtalsgrupp. Inbjudan till samtalsgrupp sker 3-6 månader efter dödsfallet, ibland kan inbjudan komma tidigare eller något senare. Du blir inbjuden både brevledes och med personligt samtal. Inbjudan till samtalsgrupp sker 2 gånger per år.
Kontakt: Eva Henriksson 070-784 34 10 eller skicka ett mail.