Foto: Lotta Wiss

Om Oxelösunds församling

En mötesplats där Kristus blir känd, trodd och efterföljd.

Det började 1953
Oxelösunds församling bildades 1953 och har ända sedan dess varit en viktig mötesplats i Oxelösunds kommun. Församlingen är en del av Nyköpings kontrakt och ingår i Strängnäs stift. 2021 hade församlingen ungefär 5 900 medlemmar. 

Vill du bli en del av Oxelösunds församling och den världsvida kyrkan?
Fyll i blanketten och skicka den till oss. Har du några frågor rörande medlemskap, dop, konfirmation, vigsel, begravning eller någon av de olika grupper som finns i församlingen? Hör av dig till expeditionen på 0155-29 34 00 eller besök oss på Kyrkogatan 12. Våra expeditionstider är måndag, tisdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.00.

Församlignens grundläggade uppgift brukar förkortas GUDM:
G - Gudstjänst
U - Undervisning
D - Diakoni  
M
- Mission

Följande förklaringar är hämtade ur församlingsinstruktionen, som stakar ut församlingens riktning 

Gudstjänst
I kyrkoordningens inledande texter står följande: ”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum och hela församlingens gåva och ansvar”. Därför firar vi gudstjänst minst en gång per vecka. Att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen ska vara stärkande, helande, försonande och glädjande. 

Runt gudstjänsterna strävar vi efter att skapa en miljö av delande av tron genom ett genomtänkt kyrkkaffe, bibelstudier, luncher, dop- och sorgehussamtal.

Undervisning
Innan Jesus skickar ut lärjungarna har han undervisat dem på många olika sätt och i olika former: Jesus talar och de lyssnar, de vandrar tillsammans, de äter tillsammans i helt vanliga former och i ovanliga former (påskmåltiden). 

Undervisning i församlingen sker i flera olika former.

  • Mötesplatser för föräldrar och barn där tro och liv får delas. Idag finns
    familjefrukostar, Kyrkis och familjegudstjänster.
  • Vandringar för förskolor och skolor där bibliska teman och symboler får vara i fokus.
  • Konfirmandverksamhet där lärande om kristen tro blandas med läger, samtal och lek.
  • Ledarutbildningen för ungdomar efter konfirmationen där kunskapen om kristen tro får fördjupas i både tanke och handling.

Diakoni 
Församlingens diakonala uppdrag är att i ord och handling visa omsorg om människor samt att försvara varje människas unika värde och möjlighet att aktivt ta ansvar för sitt liv och sin roll i samhället.

Genom församlingens diakonala insatser som enskild själavård och goda mötesplatser i kyrkan eller församlingshemmet ges människor en möjlighet till en bättre relation till sig själva, sina medmänniskor, till livet och till Gud.

Mission
Oxelösunds församlings mission är att vara en mötesplats där Kristus blir känd, trodd och efterföljd. Församlingens mission är att bjuda in till möten och nå ut med budskapet om Kristus till människorna, för att stärka alla döpta och dem som är på väg in i församlingen att delta i vår gemensamma mission. En del i uppdraget att vara sänd medför att tolka och reflektera över de samtidsströmningar som församlingen möter.