Foto: Sofia Tellebro Hero

Minneslund

En minneslund är en gravplats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats som sköts utan kostnad för dem som har anhöriga gravsatta där.

Gravsättning sker utan närvaro av anhörig. Ingen får vetskap om var askan placerats. I en minneslund finns ingen individuell gravplats att besöka.

Efter gravsättning sänds ett minnesblad till anhöriga.

Minneslunden har en gemensam smyckningsplats och det är bara där som smyckning får ske. Snittblommor och ljus är tillåtna på anvisade platser, men inte krukor, batteriljus, och liknande.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln.

 

Reglemente, ordningsregler minneslund