Foto: Magnus Cambrant Berg

Oxelösunds församling söker Komminister

Oxelösund församling är en mindre stadsförsamling med cirka 6000 medlemmar och ligger vid den vackra Bråvikskusten.

Närheten till havet syns i vår kyrka, S:t Botvids kyrka, som har formen av ett sjömärke. Den ligger mitt i staden och där firar vi huvuddelen av gudstjänsterna. I Oxelösunds församling finns ytterligare två kyrkorum, Stjärnholms kyrka och Frösängs kapell. 

Oxelösunds församling är en del av Guds skapelse och är med och bygger det goda samhället. Församlingen är en stor aktör, om man jämför med andra föreningar i antalet medlemmar. Av 11 983 invånare var 49 % kyrkotillhöriga i november 2021 (5895 medlemmar).

I församlingen finns många ideella som både är med i och leder verksamheter. Vi är ett arbetslag med 18 medarbetare fördelat på kyrkogårdsenhet och församlingsenhet. Oxelösunds kommun är ett finskt förvaltningsområde och därför genomför vi viss finsk verksamhet och firar regelbundna gudstjänster på finska.

Som komminister i Oxelösunds församling kommer du, tillsammans med anställda och frivilliga medarbetare, förbereda, genomföra och utveckla gudstjänstlivet och andra verksamheter i och runt kyrkan.  Du kommer att ha ett särskilt ansvar för konfirmand- och ungdomsverksamheten och vara ett viktigt bollplank till kyrkoherden. Du kommer att ha ditt kontor i församlingshemmet som är församlingens nav. Där ryms lokaler för de olika verksamheterna, församlingsexpeditionen samt kontor för församlingsenhetens personal.

Kyrkans ”vi” beskrivas på fler sätt än de som är medlemmar. Många människor som inte tillhör kyrkan skänker ekonomiska medel till församlingens hjälpkassor, andra är med i körverksamhet eller besöker gudstjänster av olika slag. Vilka som är kyrkans ”vi” är inte statiskt utan något som är rörligt. Församlingens mål är att alla som vill ska känna sig inkluderade i kyrkans ”vi”.

VI FÖRVÄNTAR OSS ATT DU:

Tycker om att leda gudstjänst och predika.

Tar ett särskilt ansvar för konfirmand- och ungdomsverksamheten, men trivs med undervisning av människor i olika åldrar och sammanhang.

Vill vara med och bygga en levande församling och möta olika generationer och medverka i olika verksamheter.

Är ansvarsfull, strukturerad och tydlig, och har god samarbetsförmåga både i relation till ideella och anställda medarbetare.

Är med och utvecklar det ideella medlemskapet.

Har god kunskap om digital kommunikation.

Är vad vid att jobba i projekt.

Är utåtriktad och samverkar också gärna med andra goda krafter i samhället.

Jobbar varannan söndag och en lördag i månaden.

Körkort är en förutsättning för tjänst i församlingen. Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

 

ANSTÄLLNING:
Anställningsform är tillsvidareanställning. 50 % tjänstgöring med dagtid, kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse.

ANSÖKAN:
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev via e-post till: oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se
Din ansökan med personuppgifter kommer att delas med domkapitlet för behörighetsprövning.

FÖR MER INFORMATION OM TJÄNSTEN KONTAKTA:
Kyrkoherde Magdalena Fors
magdalena.fors@svenskakyrkan.se
0155-29 34 01 eller 070-784 34 01.

FACKLIGA REPRESENTANT:
KyrkA:
Johanna Sellgren johanna.sellgren@kyrka.se 08-441 85 61
Vision: Lena Kratz lena.kratz@fv.vision.se 016-403 36 64