Kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har som uppgift att leda församlingen framåt.

Kyrkorådets uppgift
Enligt kyrkoordningen ska kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. 

Kyrkorådet mandatperioden 2022-25 består av representanter från följande nomineringsgrupper:
KyB
 - Kyrkans bästa   S - Socialdemokraterna   SFR - Sverigefinskröst 
Kyrkoherden är självskriven medlem.

Ordförande i kyrkorådet är Bo Höglander (KyB), telefon 073-660 29 90 eller skicka ett mail.

Ordinarie ledamöter:
Bo Höglander (KyB) ordf.
Birger Svensson (S) v. ordf.
Torbritt Bökman (KyB)
Mayvor Lundberg (S)
Kent Sommevåg (KyB)
Evert Melander (S)
Tapio Kantokoski (SFR)

Ersättare:
Lisbet Torstensson (KyB)
Fia Nygren (S)
Karin G Ringshagen (KyB)
Alexander Fernberg (S)
Mårthen Backman (KyB)
Amanda Nygren (S)
Solvieg Sommevåg (KyB)

Kyrkorådet sammanträder 2022

1 februari
1 mars
19 april
7 juni
20 september
11 oktober
29 november

Kyrkorådet sammanträder klockan 13.15 om inget annat meddelas.