Meny

Kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har som uppgift att leda församlingen framåt.

Kyrkorådets uppgift
Enligt kyrkoordningen ska kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. 

Kyrkorådet mandatperioden 2017-21 består av representanter från följande nomineringsgrupper:
KYB
 - Kyrkans bästa   S - Socialdemokraterna   SF - Sverigefinskröst 
Kyrkoherden är självskriven medlem.

Ordförande i kyrkorådet är Birger Svensson (S), telefon 070-316 31 66 eller skicka ett mail.

Ordinarie ledamöter: 
Birger Svensson, ordförande (S)
Torbritt Bökman, v. ordförande (KYB)
Mayvor Lundberg (S)
Bo Höglander (KYB)
Evert Melander (S)
Lisbeth Torstensson (KYB)
Arne Algothsson (S)
Mattias Bähr (Kyrkoherde)

Ersättare:
Roland Persson (S)
Marie Arnstein (KYB)
Ann-Sophie Nygren (S)
Rolf Carlsson (KYB)
Lennart Samuelsson (S)
Kent Sommevåg (KYB)
Birgitta Luoto (S)

Kyrkorådet sammanträder

SAMMANTRÄDESTIDER 2020

21 januari
25 februari
21 april
9 juni
22 september
13 oktober
1 december

Kyrkorådet sammanträder kl. 13.15 om inget annat meddelas.