Foto: Sofia TH

Kyrkogård

Välkommen till Oxelösunds kyrkogård. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogården och begravningsverksamheten för alla som bor i Oxelösund, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kyrkogården är en begravningsplats, en sorgens och minnenas plats, ett vilorum för de bortgångna men också en lugn och vacker park för dess besökare. Det är en plats som kan ge tillfälle till ro och eftertanke där man kan promenera, vila, betrakta, begrunda och meditera.

Kyrkogården invigdes 1930 och utformades av arkitekten Erik Gunnar Asplund.

FRÖSÄNGSKAPELL OCH KLOCKSTAPELN

Tätt intill berget ligger det vackra Frösängskapellet som rymmer ca 70 personer och är ritat av arkitekt Erik Gunnar Asplund och stod färdigbyggt 1938.

I alla Asplunds verk var kontakten med naturen viktig, vilket syns tydligt på Frösängskapellets suterrängbyggnad som är väl anpassad i naturen.
Kapellet har en funktionalistisk karaktär och rektangulär, kubisk form.

Fasaden är beklädd med kalkstensskivor som brutits vid Sjösa, nordost om Nyköping. En stor tillbyggnad i vinkel är ritad av arkitekt Rolf Bergh och byggdes 1972-1973. Ytterligare en tillbyggnad gjordes 2004 efter ritning av byggnadsingenjör P.O. Gustavsson.

Den stora altartavlan i kapellets ceremonirum är målad av konstnären Nils Nilsson och är skänkt av Oxelösunds järnverk.

Motivet föreställer Kristus uppståndelse. För att ge lokal anknytning till målningen har konstnären lagt till ett fiskenät och en slägga i handen på en av männen i motivet.
Kapellet används i huvudsak till begravningsförrättningar, cirka 120 stycken per år. Under sommarhalvåret används det också för musik i sommarkväll.

KLOCKSTAPELN
I anslutning till kapellet finns klockstapeln som först uppfördes år 1926 på berget där S:t Botvids kyrka nu står i Oxelösund. Den är ritad av arkitekten Erik Lundberg.
I samband med att S:t Botvids kyrka byggdes, flyttades klockstapeln till kyrkogården, till den plats där den står idag. Klockstapeln restaurerades 2011 och har ett stort byggnads- och teknikhistoriskt värde.