Foto: Lotta Wiss

Oxelösunds kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogården och begravningsverksamheten för alla som bor i Oxelösund, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Kyrkogårdsexpedition

Telefontid vardagar 10.00-12.00, 13.00-14.00. Du når oss på 0155-29 34 20 eller via oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se Vill du besöka oss? Välkommen måndag-onsdag 10.00-12.00. Andra tider vid bokning.

OBS! 13/6-28/8 stängt för obokade besök.

Kyrkogården är en begravningsplats, en sorgens och minnenas plats, ett vilorum för de bortgångna men också en lugn och vacker park för dess besökare. Det är en plats som kan ge tillfälle till ro och eftertanke där man kan promenera, vila, betrakta, begrunda och meditera.

Kyrkogården invigdes 1930 och utformades av arkitekt Erik Gunnar Asplund.

Foto: Lotta Wiss

FRÖSÄNGS KAPELL

Tätt intill berget ligger det vackra Frösäng kapell som rymmer ca 70 personer och är ritat av arkitekt Erik Gunnar Asplund och stod färdigbyggt 1938.

I alla Asplunds verk var kontakten med naturen viktig, vilket syns tydligt på att suterrängbyggnaden är väl anpassad i naturen.
Kapellet har en funktionalistisk karaktär och rektangulär, kubisk form.

Fasaden är beklädd med kalkstensskivor som brutits vid Sjösa, nordost om Nyköping. En stor tillbyggnad i vinkel är ritad av arkitekt Rolf Bergh och byggdes 1972-1973. Ytterligare en tillbyggnad gjordes 2004 efter ritning av byggnadsingenjör P.O. Gustavsson.

Den stora altartavlan i kapellets ceremonirum är målad av konstnären Nils Nilsson och är skänkt av Oxelösunds järnverk.

Motivet föreställer Kristus uppståndelse. För att ge lokal anknytning till målningen har konstnären lagt till ett fiskenät och en slägga i handen på en av männen i motivet.
Frösängs kapell används i huvudsak till begravningsförrättningar, cirka 120 per år. Under sommarhalvåret används det också för Musik i sommarkväll.

KLOCKSTAPELN
I anslutning till kapellet finns klockstapeln som först uppfördes år 1926 på berget där S:t Botvids kyrka nu står. Den är ritad av arkitekten Erik Lundberg.
I samband med att S:t Botvids kyrka byggdes, flyttades klockstapeln till kyrkogården, till den plats där den står idag. Klockstapeln restaurerades 2011 och har ett stort byggnads- och teknikhistoriskt värde.   

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni.

Gravar och gravplatser

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Gravskötsel

Oxelösunds kyrkogårdsförvaltning sköter om kyrkogården och begravningsverksamheten för alla som bor i Oxelösund, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.