Meny

Kyrkofullmäktige

Är Oxelösunds församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom val som sker vart fjärde år. Nästa val är 2021.

Kyrkofullmäktiges uppgift
Enligt kyrkoordnigen är det kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiskt viktiga frågor. Fullmäktige tillsätter även kyrkorådet och valnämnden. 

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2017-21 består av representanter från följande nomineringsgrupper: 

KYB - Kyrkans bästa   S - Socialdemokraterna   SF - Sverigefinsk röst  SD - Sverigedemokraterna

Ordförande i kyrkofullmäktige är Arne Algothsson (S), telefon 070-5835724 eller skicka ett mail.

Kyrkofullmäktige
Ann Svensson (S) 
Bo Höglander (KYB)
Arne Algothsson, ordförande (S)
Torbritt Bökman (KYB)
Birger Svensson (S)
Marie Arnstein (KYB)
Ann-Sophie Nygren (S)
Martin Bergström (S)
Lisbeth Torstensson (KYB)
Mayvor Lundberg (S)
Helen Kantokoski Kviby (SF)
Jannike Zetterman (SD)
Rolf Carlsson (KYB)
Evert Melander (S)
Birgitta Gustafsson, 1:e v ordförande (KYB)
Ulrika Yoo (S)
Roland Persson (S)
Kent Sommevåg (KYB)
Kristina Johansson (S)
Lennart Samuelsson (S)
Lars Olof Ekvall (KYB)
Britt-Marie Kärngren, 2:e v ordförande (S)

Solvieg Sommevåg (KYB)

Tapio Kantokoski (SF)
Obesatt plats (SD)

Ersättare:
Lasse Mäkinen (S)
Solveig Lindblom (S)
Thomas Tjäderhane (S)
Solveig Mäkinen (S)
Linus Fogel (S)
Birgitta Luoto (S)
Ann-Marie Radö (KYB)
Carina Herbring (KYB)

Sören Berglund (KYB)
Kristina Sundelius (KYB)

Lena Birgitta Hjalmarsson (KYB)

Terhi Iho Savolainen (SF)
Sinikka Mäkilä (SF)
Obesatt plats (SD)

Kyrkofullmäktige sammanträder

SAMMANTRÄDESTIDER 2020

19 maj
27 oktober

Kyrkofullmäktige sammanträder kl 18.00 om inget annat meddelas.