Kyrkofullmäktige

Är Oxelösunds församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom val som sker vart fjärde år. Nästa val är 2025.

Kyrkofullmäktiges uppgift
Enligt kyrkoordnigen är det kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiskt viktiga frågor. Fullmäktige tillsätter även kyrkorådet och valnämnden. 

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2022-25 består av representanter från följande nomineringsgrupper: 

KyB - Kyrkans bästa   S - Socialdemokraterna   SFR - Sverigefinsk röst 

Ordförande i kyrkofullmäktige är Torbritt Bökman (KyB), telefon 070-768 06 94 eller skicka ett mail.

Ordinarie ledamöter:
Linus Fogel (S)
Torbritt Bökman (KyB) ordf.
Amanda Nygren (S)
Bo Höglander (KyB)
Mayvor Lundberg (S) 1:e v. ordf.
Kent Sommevåg (KyB)
Arne Algothsson (S)
Ingalill Amaya (KyB)
Helen Kantokoski Kviby (SFR)
Ann Svensson (S)
Lisbet Torstensson (KyB)
Evert Melander (S)
Rolf Carlsson (KyB)
Fia Nygren (S)
Karin G Ringshagen (KyB)
Ferry Hagi (S)
Birgitta Gustafsson (KyB) 2:e v. ordf.
Merja Mac Kenzie (SFR)
Lena Blomkvist (S)
Lena Hjalmarsson (KyB)
Alexander Fernberg (S)
Lars Olof Ekvall (KyB)
Birger Svensson (S)
Mårthen Backman (KyB)
Kristina Johansson (S)

Ersättare:
Birgitta Luoto (S)
Berit Karlsson (S)
Tommy Karlsson (S)
Nina Wikström Tiala (S)
Ann-Marie Radö (KyB)
Jan Gustafsson (KyB)
Agneta Höglander (KyB)
Sören Berglund (KyB)
Solvieg Sommevåg (KyB)
Torie Brandfors (KyB)
Tapio Kantokoski (SFR)
Lars-Erik Petäjämaa (SFR)

Kyrkofullmäktige sammanträder 2022

17 maj
25 oktober

Kyrkofullmäktige sammanträder klockan 18.00 om inget annat meddelas.