Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oxelösunds församling Besöksadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Postadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Telefon:+46(155)293400 E-post till Oxelösunds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Är Oxelösunds församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom val som sker var fjärde år. Nästa val är 2021.

Kyrkofullmäktiges uppgift
Enligt kyrkoordnigen är det kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiskt vikiga frågor. Fullmäktige tillsätter även kyrkorådet och valnämden. 

Kyrkofullmäktige mandatperioden 2017-21 består av representanter från följande nominerings-grupper: 

KYB - Kyrkans bästa   S - Socialdemokraterna   SF - Sverigefinsk röst  SD - Sverigedemokraterna

Ordförande i kyrkofullmäktige är Arne Algothsson (S), telefon 070-5835724 eller skicka ett mail.

Kyrkofullmäktige
Ann Svensson (S) 
Bo Höglander (KYB)
Arne Algothsson, ordförande (S)
Torbritt Bökman (KYB)
Birger Svensson (S)
Marie Arnstein (KYB)
Ann-Sophie Nygren (S)
Martin Bergström (S)
Lisbeth Torstensson (KYB)
Mayvor Lundberg (S)
Helen Kantokoski Kviby (SF)
Jannike Zetterman (SD)
Rolf Carlsson (KYB)
Evert Melander (S)
Birgitta Gustafsson, 1:e v ordförande (KYB)
Ulrika Yoo (S)
Roland Persson (S)
Kent Sommevåg (KYB)
Kristina Johansson (S)
Katarina Jakobsson (KYB)
Lennart Samuelsson (S)
Kerstin Bornetoft (KYB)
Britt-Marie Kärngren, 2:e v ordförande (S)
Tapio Kantokoski (SF)
Obesatt plats (SD)

Ersättare:
Lasse Mäkinen (S)
Solveig Lindblom (S)
Thomas Tjäderhane (S)
Solveig Mäkinen (S)
Linus Fogel (S)
Birgitta Luoto (S)
Lars-Olof Ekvall (KYB)
Solvieg Sommevåg (KYB)
Sören Berglund (KYB)
Ann-Marie Radö (KYB)
Carina Herbring (KYB)
Terhi Iho Savolainen (SF)
Sinikka Mäkilä (SF)
Obesatt plats (SD)

Kyrkofullmäktige sammanträder

SAMMANTRÄDESTIDER 2019

21 maj
29 oktober

Kyrkofullmäktige sammanträder kl 18.00 om inget annat meddelas.