Foto: Lotta Wiss

Kistgrav

En enskild gravplats med gravrätt, för en eller flera kistor.

Här finns möjlighet att smycka gravplatsen med gravsten och växter.

En gravstensansökan ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan gravsten kan sättas upp. Här kan det även beredas plats för gravsättning av urnor.

För skötseln av gravplatsen ansvarar gravrättsinnehavare. 

Kontakta kyrkogårdssförvaltningen för visning av gravplats, råd om gravstenars storlek eller hjälp med gravskötsel.