Meny

Internationellt arbete

Den internationella gruppen i Oxelösunds församling kallar sig Hopprepet och arbetar för att synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete. Genom olika projekt vill vi öka förståelsen för att vi som kristna lever i en enda kyrka över alla landgränser, att vi hör ihop och att vi påverkar varandra.

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar med utvecklingssamarbete, katastrofinsatser och påverkansarbete över hela världen. De internationella grupperna i församlingarna runtom i Sverige hjälper till att synliggöra och öka engagemanget för detta viktiga arbete, bland annat genom insamlingar, föredrag och olika projekt.

Hopprepet i Oxelösunds församling består till största delen av ideella medarbetare. Gruppen träffas några gånger per termin och planera arbetet. Däremellan genomförs olika arrangemang för att samla in pengar, det kan vara genom brödförsäljning på Tacksägelsedagen, Loppis, försäljning av Fairtrade mm. Vi deltar även vid den årligt återkommande fasteinsamlingsdagen som alla de internationella grupperna i Nyköpings kontrakt arrangerar tillsammans och vid julinsamlingen.

Hopprepets Insamlingsprojekt

  • Svenska kyrkans Julkampanj och Fastekampanj.
  • Abrigo Rainha Silvia - ett arbete och hem som vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället. Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning. Abrigos verksamhet bygger på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp när utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare till förändring. Läs mer på Abrigos hemsida.
  • Lielplatone - en internatskola i Lettland för barn med särskilda behov
  • Världens Barn-insamlingen

Svenska kyrkans internationella arbete 
Här hittar Svenska kyrkans internationella arbetes hemsida.


Vill du vara med i Hopprepet – Oxelösunds församlings internationella grupp? Vi vill gärna bli flera! Om du vill vara med i gruppen eller vill veta mera, hör av dig till  Eva Henriksson, ring 070-784 34 10 eller skicka ett mail.