Meny

Hjälpkassorna

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

I församlingen finns det två Hjälpkassor:

Räddningsplankan – för att stödja barn och vuxna lokalt i Oxelösund.

Hopprepet – för att stödja olika projekt Internationellt.
Se mer information under fliken Internationella gruppen

Alla gåvor, från enskilda eller från organisationer kan sättas in på Oxelösunds församlings bankgiro 450-5392 OBS! Märk till vilken kassa gåvan är till
(Räddningsplankan eller Hopprepet).

Tack för din gåva!

Frågor? Kontakta någon av församlingens diakoner.

Söka bidrag
Möjlighet att söka ur hjälpkassan Räddningsplankan finns. Ur denna hjälpkassa kan man ansöka om ett bidrag två gånger per år, inför jul och sommar.

Ansökningstiden är:
1 - 31 maj  och 1-30 november

 För att göra en ansökan behöver du boka en tid hos någon av församlingens diakoner.
Du behöver till det tillfället ta med följande uppgifter:

  • Inkomstuppgifter (lön, inkomster från Försäkringskassa, A-kassa mm)
  • Utgifter (hyra, el, hemtjänst, barnomsorg)
  • Senaste skattedeklarationen sid. 1 och 4.
  • Bankkonto (ev. bidrag sätts in på personligt bankkonto)