Foto: S.Hero

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött.

Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavare ansvarar för sin grav medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen.

Som innehavare av graven eller ombud kan Du välja att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen ett skötseluppdrag.

 

Sommarplantering Foto: S.Hero

 Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder följande gravskötselalternativ

 Grundskötsel

(exkl rabattskötsel) Borttagande av vissna blommor i vas samt utbrunna ljusburkar, skötsel av gräs runt gravrabatt, gravsten eller grusyta.

Skötsel av grav och rabatt

Skötsel av grusyta, gräs samt gravrabatt, vårgrävning, gödsling samt jordförbättring, rensning av ogräs, borttagande av vissna blommor i vas samt utbrunna ljusburkar, vattning och höst och vårstädning.

Blomplantering

Komplettera din skötselbeställning med plantering. Vi erbjuder ett planteringspaket med penséer till våren och en sommarplantering  av kyrkogårdens blomsortiment.

Kom ihåg! Blomplantering kombineras med skötsel.

Övrigt

Prydnader till påsk, höst och Alla Helgons dag, påsklilja i kruka, ljung och granrisdekorationer.

Vi utför stenarbeten.

Våra gravskötseltjänster tecknas som

Ettårsavtal

Tecknas genom förskottsinbetalning. Avtalet löper per år.

Flerårsavtal

Tecknas som avräkningsavtal på minst 3 år,  indexuppräkning 3% per år med garantitid. Ränta utbetalas inte.

Ladda ner prislista 2022.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information och beställning.

Kyrkogårdsexpedition

Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund

Telefontid: Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-14.00

Telefon: 0155-29 34 20

Besökstid: Måndag-onsdag 10.00-12.00. Andra tider vid bokning.

E-post: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se