Foto: Lotta Wiss

Frösängs kapell

Tätt intill berget vid Oxelösunds kyrkogård ligger vackra Frösängs kapell, ritat av Gunnar Asplund och byggt 1938.

Lite historia
Frösängs kapell byggdes i samband med att kyrkogården anlades i slutet av 1930-talet efter ritningar av Gunnar Asplund. Fokus i Asplunds verk är närheten till naturen. Detta går att se på hur kapellets suterrängbyggnad är placerad mot berget. Asplunds naturnära grundtanke har bland annat gjort Skogskyrkogården i Stockholm till ett UNESCO-världsarv. Skogskyrkogården ritade han för övrigt tillsammans med Sigurd Lewerentz. 

En stor tillbyggnad i vinkel är ritad av arkitekt Rolf Bergh i början av 1970-talet och en ytterligare utökning gjordes 2004 efter ritning av byggnadsingengör P O Gustavsson.

Byggnaden
Frösängs kapell har en funktionalistisk karaktär och rektangulär, kubisk form. Fasaden är beklädd med kalkstensskivor som brutits vid Sjösa, nordost om Nyköping. Tillbyggnadnen, som gör kapellet L-format är är klädd med träpanel. I tillbyggnaden finns kylrum och kontorsdel. 

Konst och hantverk
Den stora altartavlan i kapellets ceremonirum är målad av konstnären Nils Nilsson och skänktes av Oxelösunds järnverk när kapellet byggdes. Motivet är Kristus uppståndelse, och för att ge lokal anknytning åt målningen har konstnären lagt till ett fiskenät och en slägga i handen på en av männen i motivet.

Klockstapeln
Intill kapellet står klockstapeln. Den byggdes 1926 och stod tidigare på berget där S:t Botvids kyrka står idag. I samband med att kyrkan byggdes flyttades klockstapeln ner till kyrkogården, på den plats där den står idag. Klockstapeln har under våren 2011 totalrenoverats.

Användningsområden
Frösängs kapell används i första hand till begravningsförättningar, både i Svenska kyrkans ordning och borgerlig. Under sommarhalvåret utnyttjas det också för konserter som till exempel Musik i sommarkväll.