Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Så styrs församlingen

Visste du att församlingen styrs på samma sätt som kommunen? Ledamöterna tillsätts genom val var fjärde år.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är bland annat att ha omsorg om församlingens ekonomi. Kyrkofullmäktige väljs genom kyrkoval där alla som är medlemmar har fyllt 16 år kan rösta. Det senaste valet var 2021 och nästa är 2025. 

Kyrkofullmäktige

Är Oxelösunds församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom val som sker vart fjärde år. Nästa val är 2025.

Kyrkorådet

Kyrkorådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har som uppgift att leda församlingen framåt.