Meny

Så styrs församlingen

Visste du att församlingen styrs på samma sätt som kommunen? Ledamöterna tillsätts genom val var fjärde år.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är bland annat att ha omsorg om församlingens ekonomi. Kyrkofullmäktige väljs genom kyrkoval där alla som är medlemmar har fyllt 16 år kan rösta. Det senaste valet var 2017 och nästa är 2021.