Meny

Dop

Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått. Födas, leva, dö och uppstå - före oss har Kristus gått. Flodens vatten strömmar ständigt liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här. SvPs 386

Dopet är en fest 

Varför då? Dopet är ett sätt att visa sin tacksamhet för livet och en möjlighet att inneslutas i  en gemenskap som sträcker sig genom tid och rum. Denna gemenskap är den kristna kyrkan, som döper och undervisar för att Jesus kallar henne att göra så. 

Barn, unga och vuxna är välkomna att bli döpta. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Dopet är en gåva att ta emot och något att växa i genom hela livet.

Dopet är en helig handling
Dopet är ett sakrament, en helig handling. I dopet ber och tackar vi för den som döps, vi tar emot den nydöpte i kyrkans gemenskap och den som döps blir medlem i Svenska kyrkan.

Handlingen sker genom att dopkandidaten får vatten tre gånger på sitt huvud, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Det är en enkel handling, men ett löfte att återkomma till genom hela livet. Ett löfte från Gud som säger att dopkandidaten är älskad, sedd och hör hemma hos Gud. 

Vad händer innan dopet?
Inför dopet träffar den som vill bli döpt eller dopfamiljen prästen och samtalar om hur det praktiskt går till. Man pratar också om vilken musik som önskas och på vilka sätt familj, faddrar, vänner och bekanta kan ges möjlighet att delta i dopgudstjänstens olika moment och på så sätt bidra till att gudstjänsten berikas och görs så personlig som möjligt.

Dopet är alltid gratis. Dopklänningar finns att låna på församlingsexpeditionen. Det finns även möjlighet att boka församlingshemmet för fortsatt firande efter gudstjänsten. 


lätTillgängligt för barn om dop