Foto: Linda Nilsson

Dop

Dopet är ett sätt att visa sin tacksamhet för livet och en möjlighet att inneslutas i  en gemenskap som sträcker sig genom tid och rum.

Dopet är en gåva

Denna gemenskap genom tid och rum är den kristna kyrkan, som döper och undervisar för att Jesus kallar henne att göra så. 

Barn, unga och vuxna är välkomna att bli döpta. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Dopet är en gåva att ta emot och något att växa i genom hela livet.

Dopet är en helig handling
Dopet är ett sakrament, en helig handling. I dopet ber och tackar vi för den som döps, vi tar emot den nydöpte i kyrkans gemenskap och den som döps blir medlem i Svenska kyrkan.

Handlingen sker genom att dopkandidaten får vatten tre gånger på sitt huvud, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Det är en enkel handling, men ett löfte att återkomma till genom hela livet. Ett löfte från Gud som säger att dopkandidaten är älskad, sedd och hör hemma hos Gud. 

Vad händer innan dopet?
Inför dopet träffar den som vill bli döpt eller dopfamiljen prästen och samtalar om hur det praktiskt går till. Man pratar också om vilken musik som önskas och på vilka sätt familj, faddrar, vänner och bekanta kan ges möjlighet att delta i dopgudstjänstens olika moment och på så sätt bidra till att gudstjänsten berikas och görs så personlig som möjligt.

Dopet är alltid gratis. Dopklänningar finns att låna på församlingsexpeditionen. Det finns även möjlighet att boka församlingshemmet för fortsatt firande efter gudstjänsten. 


lätTillgängligt för barn om dop