Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oxelösunds församling Besöksadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Postadress: Kyrkogatan 12, 61330 OXELÖSUND Telefon:+46(155)293400 E-post till Oxelösunds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Med diakoni menas social verksamhet på kristen grund. Ett uppdrag till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet och respekt möta varandra i utsatta livssituationer.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni är hela kyrkans ansvar och angelägenhet. Alla döpta har en självklar uppgift att vara medmänniska men diakonerna har ett alldeles särskilt uppdrag att vara ledare för diakonin i församlingen.

Diakonen är den som har kunskap om den sociala situationen i församlingen, den som bevakar hur förändringar i samhället drabbar utsatta grupper och finns med i diskussioner kring detta. Diakonen är också den som man kan vända sig till för samtal i situationer när livet gör ont.

Diakonalt arbete kan handla om arbete med dem som av olika skäl hamnat i en utsatt livssituation. Skälen, bland många andra, kan vara sjukdom, sorg, sociala problem, psykisk ohälsa, missbruk, ålderdom eller ensamhet.

Alla människor har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde. Därför är det viktigt att Svenska kyrkan i sitt arbete med människor i utsatta livssituationer (lokalt och globalt) hävdar detta okränkbara värde!