Foto: Magnus Aronson/Ikon

Medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att ansöka om medlemskap hos den församling där man bor. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du arbetet i den lokala församlingen: arbetet med barn, ungdomar och äldre, körer, sjukhuskyrkan,  jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och utsatta människor. Medlemsavgiften bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Vuxna kan göra en anmälan om att tillhöra Svenska kyrkan. Den som inte är döpt erbjuds dopsamtal och dop. Den som är döpt i annan luthersk kyrka får tillhöra Svenska kyrkan efter anmälan och den som är döpt i annan kyrkas ordning kan tillhöra kyrkan efter samtal om Svenska kyrkans lära.

Hur blir man medlem?
Det finns flera sätt att bli medlem. Är du redan döpt kan du fylla i formuläret nedan eller så kan du  formulera dig fritt i ett vanligt brev. Vi tar sedan kontakt med dig. 
Det går också bra att själv besöka oss för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. 

Behöver du hjälp kan du vända dig till vår församlingsexpedition, 
tel 0155-29 34 00 eller oxelosunds.forsamling@svenskakyrkan.se
 
Medlem genom dopet
• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor. 

Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. 
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. 

Folkbokförd utanför Sverige
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 
 
Källa: www.svenskakyrkan.se

Vill DU bli medlem? Fyll i formuläret nedan så hörs vi!

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella