Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni.

Begravning är att säga tack, adjö och minnas
Människan behöver, tror vi som kyrka, en tid och en plats att uppmärksamma att ett liv har tagit slut. Begravningen fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet, tröst och kontinuitet. Den kan vara en akt av kärlek till den avlidne där vi tackar för allt vad den döde fått betyda och fortfarande betyder i våra liv. Den kan inbjuda till försoning med och förlåtelse för allt det som förblev ofärdigt och brustet i vår relation till den döde. Den kan erbjuda stöd och hopp för de sörjande i deras fortsatta liv.

Begravningsgudstjänsen är en viktig handling
Begravningsgudstjänsten ska ta hänsyn till anhörigas och/eller den avlidnes önskemål när det gäller till exempel val av musik, psalmer, personlig utsmyckning med mera. Präst, musiker och anhöriga utformar gudstjänsten tillsammans så att avskedet kan bli personligt, meningsfullt och själavårdande. 

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att ha en minnesstund där de anhöriga samlas för en stunds samvaro. I vår församling kan vi erbjuda lokal för minnesstund  med plats för 80 gäster.

En kristen begravning brukar äga rum i en kyrka eller ett kapell. Den kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning.

I Oxelösund upplåts S:t Botvids kyrka och Frösängs kapell för begravning.

Frösängs kapell upplåts även till icke-kristna och borgerliga begravningar. 

 

LÄTTILLGÄNGLIGT FÖR BARN OM BEGRAVNING

Kyrkogårdsexpedition

Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 613 40 Oxelösund

Telefontid: Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-14.00

Telefon: 0155-29 34 20

Besökstid: Måndag-onsdag 10.00-12.00. Andra tider vid bokning.

E-post: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Begravningslokal

I Oxelösunds församling finns två kyrkor och ett kapell som kan användas för begravningar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som kan läggas över kistan under begravningsakten, i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning.

Gravar och gravplatser

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.